I varfri

/Michael Hardt, Antonio Negri/ Në të gjitha periudhat historike, një subjekt shoqëror i përhershëm dhe kudogjendshëm i njëjti identifikohet, shpesh

Lexo artikullin